I-TEC - everything you may need for your computer

I-TEC - complete portfolio of accessories for laptops and desktops - external enclosures, video and audio adapters, card readers, power supply adapters etc.

HOME ›› CONTACT ›› COMPANY INFORMATION

Plnění v rámci ASEKOL s.r.o
Společnost i-tec Technologies s.r.o. je členem kolektivního systému ASEKOL s.r.o.  (www.asekol.cz), prostřednictvím kterého se spolupodílí na financování sběru a likvidace IT produktů, spotřební AV elektrotechniky a baterií a akumulátorů.

Osvědčení o zapojení do systému ke stažení zde.

Výše finančního navýšení je v souladu s ceníkem ASEKOLU. Veškeré prodejní doklady (faktury) vystavené firmou i-tec Technologies s.r.o. obsahují informaci - „Zpětný odběr a oddělený sběr tohoto elektrozařízení a elektroodpadu (včetně akumulátorů a baterií) je řešen kolektivním systémem ASEKOL. Informace o sběrných místech na www.asekol.cz“

Osvědčení o zpětném odběru přenosných baterií a akumulátorů ke stažení zde.

Naše společnost aktivně přispívá k ochraně životního prostředí
Recyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně tak snižuje zátěž životního prostředí. Také naše společnost má jako výrobce / dovozce povinnost zajistit sběr a recyklaci elektra na konci doby jeho spotřeby. Kolektivní systém ASEKOL, který se již 10 let stará o zpětný odběr starých spotřebičů, může nyní přesně vyčíslit, kolik naše společnost přispěla ke snížení skleníkových plynů CO2 a o kolik jsme zmírnili zátěž na okolní ekosystém. Informace, jaké množství elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme recyklací vysloužilého elektra ušetřili, vycházejí z Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos společnosti k ochraně přírody, vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 218,59 MWh elektřiny, 15 529,28 litrů ropy, 834,69 m3 vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 40,20 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 173,07 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 62 % všech sebraných elektrozařízení v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících 38 %. Certifikát tedy vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému ASEKOL, ovšem s ohledem na spotřebiče uvedené na trh naší společností v roce 2016.

Certifikát environmentálního vyúčtování ke stažení zde.

Plnění v rámci sdružení EKOKOM
Společnost i-tec Technologies s.r.o. je od roku 2002 zapojena v celostátním systému sběru, likvidace a zpětné recyklace obalů a obalových materiálů.
Klientské číslo: EK-F00021441

Certifikát EKOKOM ke stažení zde.

Plnění v rámci OSA a Intergram
Dne 10. listopadu 2006 vstoupila pod č. 488/2006 Sb. v platnost vyhláška Ministerstva kultury, která stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn u těchto nosičů.

K výběru těchto poplatků jsou pak oprávněni kolektivní správci OSA (za autory) a Intergram (za výkonné umělce a výrobce). Poplatky se mezi ně dělí 1:1.

Společnost i-tec Technologies s.r.o. je jako dovozce paměťových karet, USB flash disků, MP3 přehrávačů, externích harddisků, zálohovacích zařízení a také čteček paměťových karet (dle zákona nenahraných nosičů záznamů a přístrojů k zhotovování rozmnoženin) povinna odvádět sdružením OSA a Intergram poplatky za výše uvedené produkty a tudíž do cen našich produktů zahrnujeme také tyto poplatky.

webmaster: i-Pages - www.i-pages.cz © Copyright - i-tec Technologies s.r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava, tel.: +420 596 637 130

Soubory cookies nám pomáhají zajišťovat co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Dalším používáním webu s jejich využíváním automaticky souhlasíte. Podrobnosti v kategorii Firemní informace.